Kinderen en jeugdigen

Samen op eigen benen staan

Als therapeutisch gezinscentrum focussen we ons op het gezin. Daarbij is het uitgangspunt bijna altijd het kind of de jeugdige. Samen met het gezin zoeken we naar wegen om de gezinssituatie voor alle betrokkenen zo gezond en veilig mogelijk te maken. Hiermee werken we samen met ouders aan een evenwichtige basis voor kinderen en jeugdigen, zodat zij in hun groei naar volwassenheid een zo goed mogelijke  begeleiding krijgen om het leven aan te kunnen. Jonge kinderen kunnen binnen pedagogische kaders oefenen in het gezin om zich voor te bereiden op volwassenheid. Opgroeiende kinderen krijgen de tools om steeds meer zelfstandigheid te verwerven en uiteindelijk op eigen benen te staan.

Wolfert in Context heeft een ruim behandelaanbod. Zo kunnen we samen met het gezin kijken welke methodiek het best passend is.

Wolfert in Context