Oudertraining Geweldloos Verzet

In de oudertraining ‘Geweldloos verzet’ leren ouders met elkaar hoe ze het hoofd kunnen bieden aan ernstige gedragsproblemen van hun kinderen door een nieuwe vorm van autoriteit met behulp van geweldloos verzet.

Veel mensen voelen een drempel om hun gezinsproblemen in een groep te bespreken. Ouders die de stap eenmaal hebben gezet zouden nooit meer anders willen: de herkenning en onderlinge steun zijn goud waard. Samen sta je sterk!

Geweldloos verzet en verbindend gezag
Wij bieden de methodiek ‘Geweldloos verzet in gezinnen, een nieuwe autoriteit’ aan. Deze methodiek stelt ouders- en andere opvoeders- in staat om op een rustige, maar krachtige manier ‘aanwezig’ te zijn in het leven van hun kind en zich zonder geweld of dwang te verzetten tegen de ernstige gedragsproblemen van hun kind.

Ouders worden aangemoedigd zich niet neer te leggen bij negatief gedrag, maar op opbouwende wijze de confrontatie aan te gaan, volgens principes van geweldloos verzet.

Het programma leert ouders de regie in eigen hand te nemen, beschermt de slachtoffers en zorgt ervoor dat kinderen weer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun gedrag. Hierbij is de betrokkenheid van familieleden, vrienden, buren of andere belangrijke personen erg belangrijk.

Voor wie
Aan de oudertraining kunnen ouders deelnemen van kinderen die door het gebiedsteam of de huisarts aangemeld zijn bij Therapeutisch Gezinscentrum Wolfert in Context.

Wanneer
Doorlopend bieden we de oudertrainig aan in onze praktijk aan de Geeuwkade 22 in Sneek. De groepen bestaan uit maximaal vijf ouderparen. Ook kunnen gescheiden ouders (al dan niet samen) of alleenstaande ouders deelnemen aan de oudertraining.

Opbouw bijeenkomsten
De eerste twee bijeenkomsten zullen eens in de twee weken plaatsvinden. In deze eerste fase richten we ons op kennismaking, instructie van de methodiek en training.
De bijeenkomsten 4 t/m 6 zullen maandelijks zijn. Deze tweede fase noemen we de werkfase en tijdens deze fase zullen we de methodiek in de praktijk gaan brengen.
De laatste twee bijeenkomsten zijn de fase waarin we naar een afronding toewerken.

Tijdens en na de oudertraining bieden wij ondersteuning op maat.

Tijd
Dinsdag middag of donderdag middag van 16.00 uur tot 18.00 uur. 

Therapeuten
Daphne Sanchez-Infante, Erik van der Werf en Jasminka Wolfert zijn de therapeuten die de oudertraining zullen begeleiden. Zij zijn allen opgeleid bij de erkende opleiding Geweldloos Verzet en verbindend Gezag vanuit het Lorenzhuis te Haarlem.

De therapeuten worden ondersteund en krijgen supervisie van Hans Bom (klinisch psycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP, lid van de NVRG en supervisor en tevens opleider in de methode Geweldloos Verzet in gezinnen). Hilda Meijer GZ-Psycholoog BIG, aandachtsfunctionaris Kindermishandeling zal tijdens het proces van de oudertraining op maat ingezet worden.

Kosten
Deelname aan de oudertraining wordt (mits de huisarts of gebiedsteammedewerker u of uw kind heeft aangemeld) vergoed door de gemeente met wie Therapeutisch Gezinscentrum Wolfert in Context een contract heeft.

Aanmelding
Via het gebiedsteam of huisarts of direct via email info@wolfertincontext.nl.

Samen sta je sterker.

Wolfert in Context