Freya Hornyák


Freya Hornyák
Klinisch psycholoog/psychotherapeut

BIG nr. 99919714916

Ieder mens is anders en ieder mens heeft zijn eigen verhaal, waardoor we worden wie we zijn. De mensen die we om ons heen hebben wanneer we opgroeien en groot worden zijn daarbij erg belangrijk. Wanneer je kind bent zijn dat in beginsel je ouders en nabije familie en/of vrienden. Wanneer je mij tegenkomt in het werk luister ik naar jouw verhaal en wat jou is overkomen om vervolgens samen te bepalen hoe we met voor jou belangrijke anderen werken aan het verminderen van je problemen. Want niets is zo belangrijk als je gehoord, gezien en begrepen voelen. Door de ander én door jezelf.
 Als klinisch psycholoog en psychotherapeut ben ik thuis in het verrichten van diagnostisch onderzoek en het geven van verschillende vormen van (trauma)therapie aan kinderen en jongeren. Ik heb ruime ervaring in het werken met kinderen en hun ouders die door de verwevenheid van hun problemen niet meer goed weten waar te beginnen.

Relaties zijn de instrumenten van verandering en de beste therapie is menselijke liefde (Bruce Perry)

Wolfert in Context