Ambulante Gezinsbehandeling

 

Samen staan we sterk

Als ouders willen we het beste voor onze kinderen. We zetten ons elke dag in om onze kinderen alles te geven wat zij nodig hebben. Onbelast en gelukkig groot worden staat hierbij voorop.

Opvoeden van kinderen is een belangrijke en uitdagende taak. Door allerlei oorzaken kunnen spanningen thuis hoog oplopen en kunnen er zorgen rondom uw gezin ontstaan. Een positieve en veilige ontwikkeling van uw kinderen is dan niet meer vanzelfsprekend.

Ambulante gezinsbehandeling wordt ingezet wanneer er sprake is van een complexiteit aan problemen op verschillende gebieden die al langere tijd aanwezig zijn. Het verbeteren van de situatie vraagt om maatwerk. De behandeling richt zich op verschillende gebieden zoals het dagelijks vormgeven van de opvoeding, de gezinsdynamiek (hoe gaat men in het gezin met elkaar om), de individuele ontwikkeling (hoe gaat het met ieder van u) en de gezinsontwikkeling (wat heeft u als gezin meegemaakt en hoe is dat voor iedereen). Gedurende het traject activeert de gezinsbehandelaar u en uw kind(eren) om te werken aan het oplossen van de (acute) problemen.

Maatwerk is het meest passend
Met Ambulante gezinsbehandeling bieden we een traject op maat voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In de gezinsbehandeling staat het hele gezin centraal. Tijdens het traject worden alle gezinsleden en het netwerk betrokken en worden er doelen opgesteld om aan te werken. De behandeling vindt bij het gezin thuis plaats.

Het overstijgende doel van de Ambulante Gezinsbehandeling is dat het gezin zelfstandig of met behulp van het netwerk en/of andere hulpverlening, op een positieve manier met elkaar verder kan. Een veilige en gezonde ontwikkeling van de kinderen en het welzijn van de gezinsleden staat hierbij centraal.

Samen afstemmen over de best passende behandeling
Tijdens een intakegesprek wordt gekeken of de Ambulante Gezinsbehandeling passend is voor uw gezinssituatie. Uitgangspunt is dat het traject maximaal 12 maanden duurt.