MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie)

Samen boksen we het voor elkaar

“Maakt u zich zorgen over uw zoon of dochter, is er thuis veel ruzie en lopen de spanningen hoog op. Zit u met de handen in het haar of is er sprake van schoolverzuim, weglopen, middelengebruik, agressie of angst, dan kan de behandeling MDFT de oplossing zijn voor uw problemen. Het is nooit te laat om te kijken hoe de relaties thuis beter en evenwichtiger kunnen worden, met respect voor alle betrokkenen. Dit kan onder begeleiding van een MDFT-therapeut.”.

Bewezen, positieve resultaten
Probleemgedrag zoals agressie, verslavingsvormen, spijbelen en beginnende criminaliteit zijn bewezen effectief te behandelen met MDFT. Na behandeling zal uw kind weer beter in z’n vel zitten en minder angstig of depressief zijn. Ook zal uw kind beter in staat zijn om terugkerende problemen samen met u
op te lossen.

Weer kunnen functioneren in de maatschappij
Doel van MDFT is om het probleemgedrag te doen verdwijnen of dermate te doen afnemen dat uw kind normaal kan functioneren in de samenleving. Tevens wordt er samen gezocht naar een bij de leeftijd passende vrijetijdsbesteding en een normale omgang met leeftijdsgenoten.

Het behandelprogramma richt zich op vier kerngebieden:
– de jongere
– de ouders
– het gezinsleven (broertjes en zusjes)
– het leven en de relaties buiten het gezin (school, werk, vrije tijd en vrienden)

Thuis afspraken maken met een vaste therapeut
Als gezin krijgt u een vaste therapeut. Deze voert wekelijks gesprekken met het hele gezin, zowel elk gezinslid apart als gezamenlijk. Zo nodig worden er ook andere belangrijke personen of instanties bij betrokken. De sessies vinden zoveel mogelijk thuis plaats en samen met de therapeut bepaalt u aan welke doelen er gewerkt gaat worden. Voor dit alles moet er natuurlijk wel enige vorm van een gezins- of familieband zijn. Uw kind hoeft niet per se thuis te wonen, maar hij of zij moet wel regelmatig contact hebben met u of met familieleden.

Een behandeltraject van 6 of 9 maanden
Er is een traject van 6 maanden of 9 maanden. Bij de intake wordt afgestemd wat wenselijk is.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel Erik van der Werf, supervisor MDFT, 0627279107 of Jasminka Wolfert, directeur, 0621465147

 Samen boksen we het voor elkaar.

[/vc_message]

Wolfert in Context