EFT relatietherapie

Samen op weg naar verbinding

EFT (emotionally focused therapy)

“Soms komt er een moment dat je aan je relatie twijfelt. Jullie zijn samen altijd druk en maken te weinig tijd vrij om met elkaar te praten of gewoon leuke dingen te doen. Of na een  voorval is de relatie minder stabiel dan gedacht. De patronen waarop jullie altijd vertrouwden, worden ineens hobbels op de weg. Dat je elkaar niet meer bereikt kan gepaard gaan met (heftige) emoties.

Om weer in verbinding te komen is een goede communicatie (zenden én ontvangen) van het grootste belang. Je moet leren elkaar weer te verstaan. Met EFT verbeter je de communicatie met je geliefde en ga je samen op weg naar verbinding.”

EFT is geschikt voor alle relaties
EFT is geschikt voor elk (echt)paar in wat voor samenstelling dan ook, voor prille, maar ook gevorderde relaties. Of problemen al langer of sinds kort spelen, maakt niet uit. Is een van de partners introvert of spelen er psychische problemen, ook dan is EFT een geschikte aanpak.

De enige grond om (nog) niet aan EFT te beginnen is als er binnen jullie relatie sprake is een vorm van geweld. Ook daarvoor kun je bij ons terecht. Na oplossing van het geweldsprobleem is EFT-therapie geschikt om jullie onderliggende relatieproblemen aan te pakken.

Van EFT is bewezen dat het beter en langduriger werkt dan andere vormen van partnerrelatietherapie.

Via emoties naar inzicht
EFT gaat uit van de hechtingstheorie. Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn. De verbinding die je maakt met een geliefde functioneert beter als jij en je partner open staan voor elkaar en emotioneel in verbinding zijn. Maar zoals we allemaal uit ervaring weten is dat niet altijd vanzelfsprekend. Relaties kennen vaak hoogte- maar ook dieptepunten, die gepaard gaan met (heftige) emoties.

Door in EFT te kijken naar de oorsprong van de emoties en te onderkennen in welke patronen je samen bent beland, kom je samen tot een nieuwe en gelijkwaardiger vorm van verbinding.  Je krijgt inzicht in de behoefte van de ander en je leert beter op elkaar in te spelen.

Afstemmen of EFT geschikt is voor jullie situatie
Als jij en je partner interesse hebben in EFT-relatietherapie dan kun je contact opnemen met onze EFT-therapeut of je kunt je aanmelden via onze website. Tijdens het kennismakings- of intakegesprek onderzoekt de therapeut samen met jullie of EFT-relatietherapie passend is.

Praten over emoties kan lastig lijken, maar je hoeft dit niet al te kunnen! Uit onderzoek blijkt dat EFT ook zeer goed werkt bij de introverte persoonlijkheden.

Een traject op maat
Als EFT geschikt is voor jullie, gaat de EFT therapeut met jullie werken aan de verbetering van jullie relatie. EFT bestaat meestal uit gesprekken van 1 uur tot 5 kwartier in de frequentie van eens per week tot een keer per 3 weken. Dit stemmen jullie af in overleg met je therapeut. De duur van de therapie is verschillend en hangt af van de intensiteit van de problematiek.

Vragen?
Wil je meer informatie over EFT en de kosten bel gerust op voor nadere toelichting. We informeren u graag!

Ook kunt u terecht op onze website:  www.wolfertincontext.nl of bel Erik van der Werf, EFT-therapeut, 0627279107 of Jasminka Wolfert, directeur, 0621465147.

Erik van der Werf is EFT relatietherapeut bij Wolfert in Context.

Op de website van Stichting EFT Nederland vindt u meer informatie over deze vorm van relatietherapie.

https://www.eft.nl

Wolfert in Context

Op de website van Stichting EFT Nederland vindt u meer informatie over deze vorm van relatietherapie.

https://www.eft.nl