Relatietherapie

Scheiden hier onze wegen?

Loopt uw relatie niet meer fijn? Zijn er regelmatig conflicten of is er sprake van huiselijk geweld (geweest)? Heeft er ontrouw plaatsgevonden..? Kortom, denkt u er over na om te gaan scheiden? Dan is het altijd de moeite waard om hulp en advies te zoeken.

 

Samen met een therapeut kunt u onderzoeken of een relatie het waard is om in stand gehouden te worden, of dat beter is om op een respectvolle manier uit elkaar te gaan. Met professionele hulp kunt u samen met uw partner helderheid krijgen in wat de oorzaken van de verstoorde relatie zijn. Bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in de balans van geven en nemen in uw relatie. Maar ook door elkaars bril te leren zien. Dit alles om zo wederzijds begrip voor elkaar te leren opbrengen. Of het wederzijdse vertrouwen opnieuw op te bouwen.

 

Wolfert in Context