Wolfert Wijzer

Wolfert Wijzer
“Samen worden we wijzer”

Wolfert in Context organiseert een aantal keren per jaar educatieve bijeenkomsten met en voor ketenpartners, werkzaam in de jeugdzorg. Graag willen we hiermee onze collega’s en verwijzers samenbrengen en tegelijkertijd een platform creëren om kennis en kunde uit te wisselen.

I N T E R V E N T I E M A R K T

Save the date: 10 oktober 2024

2e bijeenkomst Wolfert Wijzer.

W O R K S H O P S

Zodra het programma bekend is delen we dat met u.
• 

 

P R O G R A M M A

Na deelname aan workshops ontvangt u een deelnamebewijs. Deze kunt u gebruiken voor het aanvragen van SKJ punten onder de noemer Informeel Leren.

A A N M E L D E N

Volg onze social mediakanalen voor updates over de workshops en komende bijeenkomsten Wolfert Wijzer:
LinkedIn
Facebook

Wolfert in Context

Ons uitgangspunt is de contextuele benadering, die problemen en levensvragen niet los ziet, maar in een context. Wanneer mensen in hun leven tot hun recht willen komen maar daarin vastlopen, dan ligt de oorzaak vaak in belangrijke (familie-) relaties. Juist deze relaties zijn de meest krachtige bron van heling en ontwikkeling en bieden kansen om met problemen om te gaan.

Wanneer herstel van die relaties onmogelijk lijkt te zijn, biedt de contextuele benadering toch uitkomst. Vanuit dit gedachtengoed richt de systemische behandeling zich op jeugdigen en hun gezinnen, samengestelde gezinnen en ouders die gescheiden zijn en nog niet met elkaar kunnen samenwerken op ouderniveau. Ook kunnen we reeds gescheiden ouders op maat helpen met het maken van een ouderschapsplan. We hebben verschillende behandelvormen en disciplines om de hulpvraag van de cliënt zo goed mogelijk te beantwoorden, zoals IAG, MDFT, EFT, interventie gezinsverblijf, Diagnostiek. Tevens bieden we maatwerk.