Wolfert Wijzer

Wolfert Wijzer
“Samen worden we wijzer”

Wolfert in Context organiseert een aantal keren per jaar educatieve bijeenkomsten met en voor ketenpartners, werkzaam in de jeugdzorg. Graag willen we hiermee onze collega’s en verwijzers samenbrengen en tegelijkertijd een platform creëren om kennis en kunde uit te wisselen.

I N T E R V E N T I E M A R K T

SAVE THE DATE

Datum: 14 maart 2024  (VOL)
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: ’t Karwei, Zuiderhogeweg 82 te Drachten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

W O R K S H O P S

We bieden 4 workshops aan onder de thema’s:
• Goed-genoeg-opvoederschap
• Systemisch werken met MDFT
• Scheiding en omgang
• Adventure Therapy

De workshops zitten bijna vol. Er zijn nog enkele plekken
De interventiemarkt is vrij toegankelijk.

 

P R O G R A M M A

13.00-13.30 uur – Ontvangst en Koffie
13.15-13.20 uur – Welkomstwoord
13.30-14.30 uur – Workshops ronde 1
14.30-14.45 uur – Pauze
14.45-15.45 uur – Workshops ronde 2
15.45-17.00 uur – Interventiemarkt, deze markt is vrij toegankelijk
(netwerken onder genot van een hapje en drankje)

Na deelname aan workshops ontvangt u een deelnamebewijs. Deze kunt u gebruiken voor het aanvragen van SKJ punten onder de noemer Informeel Leren.

A A N M E L D E N

Aanmelding Wolfert Wijzer

Volg onze social mediakanalen voor updates over de workshops en komende bijeenkomsten Wolfert Wijzer:
LinkedIn
Facebook

Save the date: 10 oktober 2024

2e bijeenkomst Wolfert Wijzer.

Wolfert in Context

Ons uitgangspunt is de contextuele benadering, die problemen en levensvragen niet los ziet, maar in een context. Wanneer mensen in hun leven tot hun recht willen komen maar daarin vastlopen, dan ligt de oorzaak vaak in belangrijke (familie-) relaties. Juist deze relaties zijn de meest krachtige bron van heling en ontwikkeling en bieden kansen om met problemen om te gaan.

Wanneer herstel van die relaties onmogelijk lijkt te zijn, biedt de contextuele benadering toch uitkomst. Vanuit dit gedachtengoed richt de systemische behandeling zich op jeugdigen en hun gezinnen, samengestelde gezinnen en ouders die gescheiden zijn en nog niet met elkaar kunnen samenwerken op ouderniveau. Ook kunnen we reeds gescheiden ouders op maat helpen met het maken van een ouderschapsplan. We hebben verschillende behandelvormen en disciplines om de hulpvraag van de cliënt zo goed mogelijk te beantwoorden, zoals IAG, MDFT, EFT, interventie gezinsverblijf, Diagnostiek. Tevens bieden we maatwerk.