Oudertraining Geweldloos Verzet

 Oudertraining Geweldloos verzet & verbindend gezag 

Iedere ouder ervaart wel eens onmacht in de relatie met een kind of meerdere kinderen. Maar soms kom je op een punt dat er een onhoudbare situatie in het gezin ontstaat, waarbij de verbinding met je kinderen onder (grote) druk komt te staan. 

Hoe word je ernstige gedragsproblemen van je kinderen de baas? Hoe maak je duidelijk dat destructief (denk ook aan zelfbeschadigend gedrag of angsten/dwang) of zelfs gewelddadig gedrag niet acceptabel is, zonder de situatie te laten ontploffen.  

In de oudertraining ‘Geweldloos verzet en Verbindend Gezag’ leren ouders van en met elkaar hoe je een vanuit geweldloze – maar wel krachtige – houding het ouderlijk gezag kunt herstellen. En hoe je daarmee het respect van je kind of kinderen kunt (her)winnen. De methode helpt om duidelijkheid, balans en rust in de gezinsrelaties te brengen. 

 Samen leren we van elkaar 

Vaak is het lastig om gezinsproblemen met anderen te bespreken. Maar wie deze weerstand schroom overwint, maakt het zichzelf veel gemakkelijker. Want in het delen van problemen met ‘lotgenoten’ zul je juist steun en herkenning vinden. Je leert inzien dat jouw gezinsproblemen niet uniek zijn en dat er oplossingen zijn om deze geweldloos te overwinnen. Want ook hier geldt: samen leren we van elkaar. Daarom kan ook de betrokkenheid en medewerking van familieleden, vrienden, buren of andere belangrijke betrokken personen helpen om het gewenste succes te bereiken. 

 De kracht van geweldloos verzet 

Het bewijs van de enorme kracht van geweldloos verzet is geleverd door de Indiase politicus Gandhi. Want het is door zijn leiderschap en aanvoering van het Indiase volk in geweldloos verzet tegen de Britse bezetter dat hun land uiteindelijk in 1947 onafhankelijk werd van Groot Brittannië. 

 Resultaat en doel van Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag 

  • Op een rustige, maar krachtige manier verbindend aanwezig zijn in het leven van je kind of kinderen. 
  • Leren om je zonder dwang of geweld te verzetten tegen negatief en onacceptabel kind-gedrag. 
  • Op een positieve en opbouwende wijze reageren volgens de principes van Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag. 
  • Je kind leren om weer verantwoordelijkheid te nemen in zijn/haar eigen gedrag. 

 Bijeenkomsten 

Groepen bestaan uit maximaal 8 ouderparen. Dit kunnen ook alleenstaande ouders of opvoeders zijn, of reeds gescheiden echtparen (al dan niet samen).  

 De training bestaat uit 8 bijeenkomsten met de volgende opbouw: 

  • 1&2 : Kennismaking met elkaar, instructie van de methodiek en training 
  • 3 t/m 7 : De werkfase. We gaan de methodiek in de praktijk brengen. 
  • 8 : Afronding. Gezamenlijk ronden wij de training af 

Tijdens en na alle bijeenkomsten bieden wij ondersteuning op maat. De bijeenkomsten vinden plaats op een van de locaties van Wolfert in Context.

 Kosten en deelname 

Deelname aan de behandeling wordt vergoed vanuit de jeugdwet. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, gebiedsteammedewerker of GI. 

 Aanmelden 

De verwijzer(huisarts, gebiedsteammedewerker of GI) kan een aanmelding doen via onze  aanmeldpagina.

Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met Jorn Kuiper(06 25540211) en Femke Mes (06 11293997). 

Wolfert in Context