Scheiding en omgang

Samen blijven we ouders

Behandeling bij scheiding en omgang

Elk kind heeft het leven gekregen van zijn vader en moeder en is daardoor onlosmakelijk met hen verbonden. Kinderen hebben het nodig dat hun ouders, ook na de scheiding, ouders blijven en dat zij van beide ouders mogen blijven houden en hen beiden mogen blijven zien.

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor ouders en hun kinderen. Want scheiden, doet pijn en brengt veel zorgen, onrust en verdriet met zich mee. Toch overkomt het veel mensen. Wie in een scheiding terecht komt kan zich gedupeerd voelen, maar ook boos en machteloos. Maar u staat niet alleen.

Zijn er kinderen? Dan is het vaak extra moeilijk om te scheiden, omdat u dan niet alleen met uw eigen gevoelens te maken heeft, maar ook met die van uw kinderen. Bovendien zult u via de kinderen ook altijd verbonden blijven met uw ex-partner. Kinderen worden dan ook betrokken in onze benadering van scheiding en omgang.

Voor kinderen is het noodzakelijk dat zij ook na de scheiding hun ouders kunnen blijven zien. Dit kan een lastig verhaal zijn als ouders boos op elkaar blijven, want samenwerken tussen de ex-partners is noodzakelijk om het ouderschap goed vorm te blijven geven.

Niet alleen woorden, maar ook daden – het ouderschapsplan. 

Een belangrijk onderdeel van het scheidingsproces is het formaliseren van een ouderschapsplan. De rechter wil zien op welke wijze ouders de zorg over hun kinderen verdelen en welke afspraken er zijn gemaakt over de hoofdverblijfplaats, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of de omgangsregeling. 

Wolfert in Context kan samen met de ouders een ouderschapsplan opstellen als er besloten is om te gaan scheiden of om de relatie te verbreken. Een ouderschapsplan is nodig voor de rechtbank om de scheiding te kunnen uitspreken. 

Het traject dat Wolfert in Context u biedt als het gaat om echtscheidingsproblematiek is anders dan het traject van een mediator. Waar een mediator u – als ex-partners – vooral helpt om een ouderschapsplan op te stellen en alle materiele- en financiële zaken zo goed en eerlijk mogelijk van elkaar te scheiden, richt onze praktijk zich meer op het ombuigen van de ex-partner relatie naar een samenwerkingsrelatie op ouderniveau. Natuurlijk hoort het opstellen van het ouderschapsplan hierbij. Wij doen dit altijd samen met de ouders. Ook de kinderen mogen hun stem hierin laten horen. Wij helpen de ouders hierbij naar hun kinderen te kijken en luisteren en overleggen, zo nodig met de betrokken advocaten. Verder geven we tekst en uitleg en daarmee inzicht in wat een complexe echtscheiding voor kinderen betekent en wat kinderen in de verschillende ontwikkelfases in hun leven nodig hebben. Dit leidt in de meeste gevallen tot een beter resultaat. 

Samen afstemmen over de best passende behandeling 

Tijdens een intakegesprek wordt gekeken op welke wijze invulling wordt gegeven aan het behandeltraject. De duur van het traject wordt tijdens de intake met u besproken. 

.

Wolfert in Context