Diagnostiek

Samen op zoek naar antwoorden

Het intake/diagnostiekteam fungeert als een centrale afdeling bij Wolfert in Context. Op diverse momenten in het behandelingstraject kan diagnostiek worden ingezet.

Ten behoeve van de behandeling kan screening plaatsvinden van bijvoorbeeld
opvoedingsvaardigheden, depressie, persoonlijkheid e.d. (zowel bij kinderen/jongeren als ook bij volwassenen). Tevens kan uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek worden ingezet. Afhankelijk van de hulpvraag richt dit onderzoek zich op mogelijke ontwikkelingsstoornissen, depressie, trauma, gezinsrelaties, de impact van gebeurtenissen in het verleden enzovoort. Psychodiagnostisch onderzoek wordt verricht door de bij Wolfert in Context in dienst zijnde psychologen en/of orthopedagogen of door organisaties waarmee Wolfert een samenwerkingsverband heeft, zoals Cedin en Psychologenpraktijk Zuidwest.