Contact

Vergoedingen en behandeltarieven

Wolfert in Context is een gecontracteerd zorgaanbieder bij o.a. de gemeente Súdwest Fryslân, Fryske Marren, Leeuwarden, Littenseradiel, de Waadhoeke en Harlingen. Wolfert in Context is gecontracteerd zorgaanbieder vanuit Sociaal Domein Fryslân per 1 januari 2018.

Contact

Om uw vragen te beantwoorden of om een intakegesprek te plannen kunt u contact opnemen met:

E:  info@wolfertincontext.nl

T:  +31850819100 (voor aanmeldingen en algemene informatie tijdens kantoortijden)

Voor spoed: Spoed4Jeugd: 0800-7763345 (0800-SPOED4J) (dag en nacht bereikbaar)

Therapeutisch Gezinscentrum Wolfert in Context

Locatie Sneek   
Geeuwkade 22, 8601 ER  Sneek

Locatie Drachten
Zuiderhogeweg 82, 9203 SZ  Drachten
(NB: vanaf A7 de eerstvolgende rotonde voor 3 kwart nemen en niet voor 4 kwart zoals de navigatie vaak aangeeft).

Locatie Leeuwarden
Zuiderplein 4-6, 8911 AJ  Leeuwarden

Afmeldingen voor een afspraak graag uiterlijk 24 uur van te voren doorgeven. Dit kan via de kantoortelefoon of rechtstreeks via uw behandelaar.

Wolfert in Context