Contact

Vergoedingen en behandeltarieven

Wolfert in Context is een gecontracteerd zorgaanbieder bij o.a. de gemeente Súdwest Fryslân, Fryske Marren, Leeuwarden, Littenseradiel, de Waadhoeke en Harlingen. Wolfert in Context is gecontracteerd zorgaanbieder vanuit Sociaal Domein Fryslân per 1 januari 2018.

Contact

Om uw vragen te beantwoorden of om een intakegesprek te plannen kunt u contact opnemen met:


Jasminka Wolfert
Directeur Behandelzaken
06 21 465 147
jasminka@wolfertincontext.nl


Bas Gerdingh
Directeur Algemene Zaken
06 15 091 494
bas@wolfertincontext.nl

Voor contracten en andere administratieve zaken

Adres praktijk Bolsward: It Oerd 7, 8701 LH  Bolsward
(Ingang linkerkant steeg)

Nieuw adres per juni 2019:
Praktijk Sneek: Geeuwkade 22, 8601 ER  Sneek

Wolfert in Context