Wachttijd

Wachtlijst Wolfert in Context

Binnen 4 weken na de aanmelding wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een intake. Na de intake vindt een adviesgesprek plaats. Hierin wordt u geïnformeerd over welke behandeling Wolfert in Context u kan bieden. Daarnaast zal er een inschatting worden gegeven over wanneer de behandeling kan starten – dit kan afhankelijk zijn van de hulpvraag of het zorgaanbod.  Op dit moment is de wachttijd voor IAG is ongeveer 4 weken, Ambulante gezinsbehandeling, MDFT en Complexe echtscheiding betreft circa 12 weken. Alle wachttijden betreffen een periode na intake. Voor diagnostiek is momenteel een wachttijd van 12 weken.

Voor onze interventie Gezinsverblijf is de wachttijd, na intake, 6 weken.

Datum update: 23-05-2024