Wachttijd

Wachtlijst Wolfert in Context

Binnen 4 weken na de aanmelding wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een intake. Na de intake vindt een adviesgesprek plaats. Hierin wordt u geïnformeerd over welke behandeling Wolfert in Context u kan bieden. Daarnaast zal er een inschatting worden gegeven over wanneer de behandeling kan starten – dit kan afhankelijk zijn van de hulpvraag of het zorgaanbod.  Op dit moment is dit ongeveer 1 maand na intake.

Voor onze interventie Gezinsverblijf is, na intake, geen wachttijd.

Datum update: 01-10-2023