Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Samen denken we in oplossingen

Als ouders hebben we allemaal de intentie om onze kinderen een veilige en stabiele thuissituatie te bieden waarin ze zich positief kunnen ontwikkelen en wij als ouders kunnen genieten van het ouderschap. Toch kan het iedereen overkomen dat er thuis problemen ontstaan waardoor een veilig thuis niet meer zo vanzelfsprekend is en onze kinderen in hun ontwikkeling kunnen worden bedreigd.

Wanneer u ernstige problemen ervaart in de opvoeding en als er zorgen zijn over de ontwikkeling en veiligheid van uw kind(eren), kan er ambulante intensieve hulp worden ingezet in uw gezin. IAG is een behandeling voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Hierbij kunt u denken aan problemen op het gebied van de opvoeding van uw kinderen, relatie, financiën, huisvesting, werk en bij psychische klachten en verslaving.

Intensieve, krachtige hulpverleningsmethode

IAG is een korte en krachtige hulpverleningsmethode die goed toepasbaar is in gezinnen met in ieder geval één kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De hulpverlening wordt in de thuissituatie ingezet met als doel dat kinderen in het gezin blijven wonen of kunnen terugkeren naar huis. Het traject is intensief en de gezinsbehandelaar zal twee keer per week contact met u hebben.

Werken aan verandering

Tijdens het IAG-traject worden alle gezinsleden en het netwerk betrokken en worden er doelen opgesteld om aan te werken. De doelen zijn gericht op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin. Overstijgend doel is dat ouders weer vertrouwen krijgen in het functioneren van het gezin en zo in staat zijn de regie te herpakken. Thuis wordt voor iedereen weer een veilige plek. Met de gedachte dat u alles in huis hebt om een krachtige opvoeder te zijn, denkt en handelt de gezinsbehandelaar vanuit empowerment. Dit betekent dat er bij voorkeur gewerkt wordt met de krachten, oplossingen van uw gezin.

Samen afstemmen over de best passende behandeling

Tijdens een intakegesprek wordt gekeken of IAG een passende methode is voor uw gezinssituatie. Een traject duurt ongeveer 6 maanden.