Vertrouwenspersoon

Wanneer zowel de gesprekken met de organisatie als de onafhankelijke klachtencommissie niet hebben geholpen… 

Bent u het niet eens met de uitspraak van de onafhankelijke klachtencommissie dan zijn er nog de volgende mogelijkheden: 

Kinderombudsman – 0800-8765432 (bereikbaar 12-17 uur | gratis).
Nationale Ombudsman – 0800 335 55 55 (gratis).
De (Kinder)ombudsvrouw/man kan uw klacht opnieuw bekijken en eventueel een onderzoek instellen.
 

Vertrouwenspersoon
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, deze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp. 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen? 
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.
 

Zo bereikt u het AKJ en Zorgbelang
Bel naar 088 – 555 1000 · Of mail naar info@akj.nl · Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.