Klachtenreglement

Wanneer u een klacht heeft…

Therapeutisch gezinscentrum Wolfert in Context stelt het gezin centraal. Samen met ouders en/of gezaghebbenden zal Wolfert in Context alles in het werk stellen om de veiligheid en gezondheid van het kind te waarborgen. Dit doen we vanuit een positieve grondhouding, waarbij we de kracht van het gezin als uitvalsbasis nemen. Vanuit die grondhouding verlenen de therapeuten, behandelaren en medewerkers van Wolfert in Context de best mogelijke zorg aan haar cliënten.

Toch kan het zijn dat gedurende het traject onvrede ontstaat over aspecten van de behandeling of over de behandelaar, bij u als cliënt of bij betrokkenen uit uw netwerk, zoals (pleeg)- ouders, andere gezaghebbenden, of andere volwassenen die betrokken zijn bij de verzorging of opvoeding van jeugdigen. Wanneer u het niet eens bent met de behandeling van Wolfert in Context of over de wijze waarop een medewerker zich heeft opgesteld ten opzichte van u, of wanneer u vindt dat er een fout is gemaakt, dan zijn er 3 stappen die u kunt nemen.

  1. U kunt een gesprek aangaan met de gezinsbehandelaar/ therapeut of betreffende medewerker
   In dat gesprek kunt u uw klacht aan de behandelaar/therapeut toelichten om zo samen te proberen tot een oplossing te komen en/of  te komen tot een bevredigende voortzetting van het traject.
  2. Bemiddelingsgesprek met de leidinggevende van de behandelaar/therapeut
   Als het gesprek met de behandelaar de onvrede niet heeft weggehaald of als de klacht volgens u te ernstig is, dan kunt u de klacht melden bij de leidinggevende van de behandelaar/therapeut en vragen om een bemiddelingsgesprek. Uiterlijk 4 weken na uw aanvraag vindt dit bemiddelingsgesprek plaats.
   Dit bemiddelingsgesprek kunt u dit schriftelijk aanvragen.
   Dit kan per mail via info@wolfertincontext.nl. Uw mail wordt dan doorgestuurd naar de betrokkenen.
   Vindt u het prettiger een brief te sturen, dan kan dat ook. Dit kan via:
   Wolfert in Context
   Geeuwkade 22
   8601 ER Sneek
  3. Klachtenportaal Zorg
   Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.
   Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.
   Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
   Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.
   Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op. Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg Klacht indienen. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl.
   Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.