Klachtenreglement

Wanneer u een klacht heeft… 

Therapeutisch gezinscentrum Wolfert in Context stelt het kind centraal. Samen met ouders en/of  gezaghebbenden zal Wolfert in Context alles in het werk stellen om de veiligheid en gezondheid van het kind te waarborgen. Dit doen we vanuit een positieve grondhouding, waarbij we de kracht van het gezin als uitvalsbasis nemen. Vanuit die grondhouding verlenen de therapeuten, behandelaren en medewerkers van Wolfert in Context de best mogelijke zorg aan haar cliënten. 

Toch kan het zijn dat gedurende het traject onvrede ontstaat over aspecten van de behandeling of over de behandelaar, bij u als cliënt of bij betrokkenen uit uw netwerk, zoals (pleeg)- ouders, andere gezaghebbenden, of andere volwassenen die betrokken zijn bij de verzorging of opvoeding van jeugdigen. Wanneer u het niet eens bent met de behandeling van Wolfert in Context of over de wijze waarop een medewerker zich heeft opgesteld ten opzichte van u, of wanneer u vindt dat er een fout is gemaakt, dan zijn er 3 stappen die u kunt nemen.  

 1. U kunt een gesprek aangaan met de gezinsbehandelaar/ therapeut of betreffende medewerker:
  In dat gesprek kunt u uw klacht aan de behandelaar/therapeut toelichten om zo samen te proberen tot een oplossing te komen. 
 1. Bemiddelingsgesprek met de teamcoach van de behandelaar/therapeut. Als het gesprek met de behandelaar de onvrede niet heeft weggehaald of als de klacht volgens u te ernstig is, dan kunt u de klacht melden bij de teamcoach van de behandelaar/therapeut en vragen om een bemiddelingsgesprek. Uiterlijk 4 weken na uw aanvraag vindt dit bemiddelingsgesprek plaats.
  Dit bemiddelingsgesprek kunt u dit schriftelijk aanvragen.

  Dit kan per mail via
  info@wolfertincontext.nl.
  Vindt u het prettiger een brief te sturen, dan kan dat ook. Dit kan via:
                       
  Wolfert in Context

  Geeuwkade 22
  8601 ER Sneek
                                                                                                                                                       
 2. Onafhankelijke klachtencommissie:
  Vanzelfsprekend hopen we dat u er samen uit kunt komen. Lukt dit niet en hebben de gesprekken geen oplossing gebracht, of wilt u zich rechtstreeks tot een klachtencommissie richten, dan kunt u een officiële klacht indienen.
  Wolfert in Context is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Deze organisatie heeft een onafhankelijke klachtencommissie die u vakkundig bijstaat in uw klacht. 

 Uw klacht voor de onafhankelijke klachtencommissie kunt u delen met: 

Klachtenportaal Zorg  

Op deze site vindt u de knop ‘Klacht indienen’.
Tevens kunt u mailen naar: info@klachtenportaalzorg.nl
                           
Telefonisch is Klachtenportaal Zorg bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 : 0228-322205.

Postadres:
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen                                                                                                                     
Algemene informatie over Klachtenportaal Zorg
vindt u via de site
www.klachtenportaalzorg.nl 

Wanneer zowel de gesprekken met de organisatie als de onafhankelijke klachtencommissie niet hebben geholpen… 

Bent u het niet eens met de uitspraak van de onafhankelijke klachtencommissie dan zijn er nog de volgende mogelijkheden: 

Kinderombudsman – 0800-8765432 (bereikbaar 12-17 uur | gratis).
Nationale Ombudsman – 0800 335 55 55 (gratis).
De (Kinder)ombudsvrouw/man kan uw klacht opnieuw bekijken en eventueel een onderzoek instellen.
 

Vertrouwenspersoon
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, deze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp. 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen? 
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.
 

Zo bereikt u het AKJ en Zorgbelang
Bel naar 088 – 555 1000 · Of mail naar info@akj.nl · Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.