Hilde van der Molen


Hilde van der Molen
Therapeutisch gezinswerker


Wat zijn we groots, als we klein durven zijn!

Ik ben werkzaam als pedagogisch medewerker binnen therapeutisch gezinscentrum ‘t Karwei. Na mijn studie Social Work met als specialisatie jeugdzorg, heb ik de afgelopen 6 jaar ervaring en kennis opgedaan binnen de residentiële jeugdzorg. Hier heb ik gezien dat het systeem rondom een kind van onschatbare waarde is in zijn/haar ontwikkeling. 

Ik kijk graag vanuit meerdere perspectieven naar een situatie, wat ruimte geeft voor verschillende inzichten en oplossingen. Mijn doel is te vergroten wat goed gaat en hierin ouders vertrouwen en inzicht te kunnen geven in hun eigen kracht. Op een laagdrempelige, respectvolle en niet oordelende manier in contact zijn met elkaar is voor mij het uitgangspunt. We staan samen voor een uitdaging, hierbij staan we naast elkaar. Elk individu binnen het systeem is van belang en dient gehoord en gezien te worden. 

Wolfert in Context