Henderika Oosterhof


Henderika Oosterhof
Therapeutisch Gezinswerker

De kracht van vertrouwen maakt onrust tot rust.

 

In het team-verblijf richt ik mij graag op het pedagogische opvoedklimaat. Hierbij zet ik de ontwikkeling en behoefte van het kind centraal. Door een goede basis te creëren met vaste regels en structuur, ontstaat er voorspelbaarheid en rust. Ik hecht er waarde aan om de opvoeders in hun kracht te zetten. Door in te zoomen op wat er al goed gaat en dit uit te vergroten en benoemen waar nog groei mogelijk is. Dit werkt motiverend en geeft vertrouwen om verder te ontwikkelen. Dit werkt vaak positief door in het hele gezinssysteem. Het geeft mij als therapeutisch gezinswerker energie om het gezin te zien groeien. Elke stap is er één.

Wolfert in Context