Hetty Miedema


Hetty Miedema
Therapeut Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT)/Ambulant gezinsbehandelaar


Waar een wil is, is een weg!

Mijn naam is Hetty Miedema en ik heb na het afronden van mijn opleiding Pedagogiek gewerkt binnen de specialistische jeugdhulp en bij verschillende gebiedsteams. In mijn werk vind ik oprechte aandacht en betrokkenheid bij jeugdigen en gezinnen van wezenlijk belang, omdat hulpverlening begint bij dat mensen gezien en gehoord worden in datgene wat zij meemaken en hebben meegemaakt. De contextuele benadering binnen Wolfert in Context draagt naar mijn mening bij aan  gedegen hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen, aangezien niemand los kan worden gezien van zijn omgeving.

Als MDFT therapeut werk ik samen met jongeren en hun ouders om hun onderlinge relaties te verbeteren, zodat voor jongeren de basis van waaruit ze zich kunnen ontwikkelen verstevigd wordt en zij beter in staat zijn keuzes te maken die hen verder helpen in hun leven. Duidelijkheid, zorgvuldigheid en denken in mogelijkheden zijn voor mij belangrijke waarden die ik daarbij meeneem. ‘Waar een wil is, is een weg’ en graag werk ik samen met jeugdigen en gezinnen om hun doelen te bereiken.

Wolfert in Context