Petra Attema


Petra Attema
MDFT-therapeut en gezinsbehandelaar


Een crisis biedt juist kansen!

Na de afronding van mijn studie pedagogiek ben ik in de residentiele jeugdzorg aan de slag gegaan. Om mezelf uit te dagen, maar ondertussen toch met jongeren te blijven werken, heb ik de opleiding tot Multi Dimensionele Familie Therapeut gedaan.  Bij Wolfert in Context kan ik de functie van  Multi Dimensionele Familie Therapeut volledig tot zijn recht laten komen.  Vanuit MDFT ga ik samen met jongeren en hun gezin en omgeving aan de slag om de leefstijl van jongeren zo aan te passen dat die vrij is van problemen zoals, spijbelen, verslaving en criminaliteit.

Wolfert in Context