Sanne van Zonneveld


Sanne van Zonneveld
Gedragswetenschapper

Bij Wolfert in Context ben ik werkzaam als orthopedagoog binnen team intake, diagnostiek en behandeling. In mijn werk vind ik het belangrijk dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. Vanuit meerzijdig partijdigheid en oog voor het zien van positieve kanten, probeer ik bij iedereen aan te sluiten. Leidraad en houvast binnen mijn werk is altijd het belang van het kind, deze staat voorop. Ik krijg er energie van wanneer ieder lid van het gezinssysteem zich kan vinden in het plan en er stappen vooruit worden gezet. We zoeken samen naar een pad binnen de hulpverlening dat bij past jullie als gezin, met het oog op een toekomst zonder hulpverlening. 

 

Ik vlieg mijn werk aan via een brede interesse en met enthousiasme. Ik ga uitdagingen niet uit de weg maar neem ze juist met beide armen aan. Zo heb ik werkervaring opgedaan als au pair voor kinderen met gedragsproblematiek in Amerika en heb ik me binnen het kinderen- en vreemdelingenrecht ingezet voor asielzoekers.

 

Wolfert in Context