Bas Gerdingh


Bas Gerdingh

Vanuit mijn studie bestuurskunde en opgedane ervaring in het gemeentelijke bestuur heb ik affiniteit met, maar vooral ook plezier in het volgen van ontwikkelingen in de (jeugd)zorg en hoe dat zo goed mogelijk in te passen in onze organisatie.
Als algemeen directeur/eigenaar ben ik verantwoordelijk voor de administratieve en financiële organisatie van Wolfert in Context en de kwaliteit daarvan. Met het backofficeteam zorgen we ervoor dat de behandelteams zo goed mogelijk worden gefaciliteerd. Zij kunnen zich dan nog beter focussen op het vakgebied van Wolfert in Context – het streven jongeren en hun gezinnen zo te helpen dat die zonder hulp verder kunnen. Zo kunnen alle teams hun deskundigheid ten volle tot hun recht laten komen. Jasminka en ik vinden een prettig, gezond en veilig werkklimaat erg belangrijk.

Collega’s die zich gehoord en gezien voelen, stralen dat ook uit naar onze cliënten.

Wolfert in Context