Bianca Pot


Bianca Pot
Orthopedagoog in opleiding

Na mijn opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening ben ik als pedagogisch hulpverlener in een behandelcentrum aan de slag gegaan. Na een aantal jaren op verschillende groepen met jongeren te hebben gewerkt ben ik in 2013 als MDFT therapeut gestart. Momenteel doe ik de opleiding orthopedagogiek.

Als orthopedagoog wil ik kinderen en hun ouders ondersteunen in de ontwikkeling van hun kind, door samen te kijken wat maakt dat een kind vastloopt en wat ervoor nodig is om weer goed, samen verder te kunnen. Vertrouwen, samenwerking en aansluiten vind ik belangrijke speerpunten in het aangaan van contact met een cliënt en zijn systeem.

Behind every young child who believes in himself, is a parent who believed first

Wolfert in Context