Daphne Sanchez-Infante


Daphne Sanchez-Infante

Teamcoach/werkbegeleider IAG
IAG Gezinsbehandelaar;
trainer Geweldloos Verzet

Ik ben Daphne Sanchez-Infante en ben opgeleid als sociaal pedagogisch hulpverlener en intensieve ambulante gezinsbehandelaar. Ik heb gaande de jaren veel ervaring opgedaan in het werken met gezinnen, jongeren, psychiatrie en verslavingsproblematiek.

Ik werk vanuit een systeemgerichte en oplossingsgerichte benadering. Dit wil zeggen dat ik mij richt op het individu, het systeem en de daarbij behorende subsystemen en op zoek ga naar de verbindingen en relaties onderling. Daarnaast denk ik graag in mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden en ga ik samen met het systeem/het individu op zoek naar passende oplossingen.

“Werken vanuit empowerment en wederzijds respect kenmerken mijn werkwijze.’

Wolfert in Context