Erica van Prehn


Erica van Prehn
Programmamanager

Mijn naam is Erica van Prehn en ik ben werkzaam bij Wolfert in Context als programmamanager.
De organisatie bestaat uit een team van bevlogen therapeuten, gedragswetenschappers, backoffice en directie. Met een heldere visie/missie: herstellen van relaties en het terugvinden van de balans in het (gezins)leven.

Vanuit dienend leiderschap hoop ik de komende jaren een bijdrage te leveren aan een sterke organisatie binnen een regio in transformatie.
Warme zakelijkheid, waardoor een klimaat van ontwikkelen en presteren ontstaat. Gericht op het optimaliseren van processen met een focus op de synergie van het zien, denken voelen en doen om te kunnen organiseren vanuit de visie/missie van Wolfert in Context.

De keus te werken voor Wolfert in Context houdt verband met mijn jarenlange interesse voor het contextuele gedachtengoed. Ontstaan tijdens mijn werkzaamheden binnen de Jeugdbescherming. Begrippen als loyaliteit, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en wederkerigheid zijn kernwaarden binnen (gezins)systemen. Voor mij tevens richtsnoeren op samenwerking en verbinding in organisaties. Alles wordt bepaald in relatie tot de ander!
Een belangrijke stelling die in de vorige eeuw al omarmd werd door mannen als Levinas en Buber. Zij vroegen als eerste wetenschappers aandacht voor de kracht van de verschillen.

Ruimte bieden en rekening houden met elkaars belangen. Billijkheid en rechtvaardigheid zijn daarbij relationele, ethische thema’s waar we juist als contextueel werkers op focussen. De uitdaging binnen Wolfert in Context is samen te zoeken naar de waarde die iedere medewerker en cliënt in zich heeft. Juist door elkaar zichtbaar te maken, om ruimte te bieden voor elkaars werkelijkheid en deze te omarmen.

Alles wordt bepaald in relatie tot de ander!

Wolfert in Context