Femke Mes


Femke Mes
MDFT-therapeut en gezinsbehandelaar

Met de opleiding sociaalpedagogisch hulpverlener op zak, heb ik waardevolle werkervaring opgedaan in de residentiële jeugdhulpverlening. Bij Wolfert in Context kan ik vanuit die ervaring putten om jeugdigen en gezinnen te ondersteunen. Humor en creativiteit zijn eigenschappen die ik daar graag bij inzet.

Samen met het gezin onderzoek ik waar de krachten liggen, maar ook wat er mogelijk in de weg staat om die krachten voluit tot bloei te laten komen. Zo nodig betrek ik daarbij, samen met u, de mensen die voor u belangrijk zijn. Uitgangspunt voor mij is het zien van kansen en mogelijkheden. Bij dit alles is een gelijkwaardige en veilige werkrelatie van het grootste belang.

Alles willen oplossen is niet de oplossing, iemand in zijn eigen kracht zetten wel…

Wolfert in Context