Grytsje Hibma


Grytsje van der Schaft-Hibma
Therapeutisch gezinswerker

You’ve always had the power.
You just had to learn it for yourself.

Ik heb bewondering voor mensen die hulp durven te vragen. In mijn rol als therapeutisch gezinswerker op WIC verblijf vind ik het daarom belangrijk om de tijd te nemen om jou goed te leren kennen. Ik ben ervan overtuigd dat dit nodig is als start van een fijn samenwerkingsproces. We hebben elkaar nodig om verder te komen en oprechte interesse vind ik hierbij van essentieel belang! Hierbij probeer ik met een vleugje humor positieve momenten binnen het gezin te creëren.

Daarnaast ben ik werkzaam als cognitief gedragstherapeutisch werker. Ook binnen deze functie vind ik het mooi om samen te onderzoeken waar jouw gedrag vandaan komt en wat jij nodig hebt om dit te veranderen. Ieder mens heeft krachten in zich alleen gebeuren er in het leven soms dingen waardoor je deze krachten uit het oog verliest. Ik wil graag hulp bieden bij het herontdekken van deze krachten en leren op welke manier je deze in kan zetten zodat je voorzichtig  weer kan kijken naar een betere toekomst. Samen kijken naar hoe je gelukkig kan zijn en uiteindelijk weer durft te dromen.

De afgelopen jaren heb ik ervaring op mogen doen in de gezinshulpverlening. Mijn expertise ligt vooral bij systemisch werken, trauma, cognitieve gedragstherapie en het (opnieuw) aanleren van pedagogische vaardigheden. Met het inzetten van deze expertises hoop ik jou te kunnen laten groeien en bloeien.

Wolfert in Context