Interventie Gezinsverblijf

Samen klaren we ’t Karwei
Je zou willen dat het gezinsleven je geluk geeft. Dat thuis een plek is waar alle gezinsleden zichzelf kunnen en mogen zijn en waar kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen. Maar wat als dat niet meer het geval is. Het samenzijn biedt niet meer zoveel lichtpuntjes. Door omstandigheden is het steeds moeilijker om een veilige en gezonde opvoeding te bieden aan uw kinderen. Iets wat u niet wilt, maar wel gebeurt. Dat geeft gevoelens van onmacht. Er dreigt een situatie te ontstaan dat het niet meer haalbaar is om uw kinderen een thuis te bieden of dat de opvoeding u uit handen wordt genomen.

Interventie Gezinsverblijf ’t Karwei
Als gezinnen op het punt belanden, dat opvoeden thuis niet meer haalbaar lijkt, kan er een interventie ingezet worden, waarbij een gezin als geheel wordt opgenomen op boerderij ‘t Karwei in Drachten. Gedurende het Gezins-verblijf wordt er met gezinnen gewerkt aan het realiseren van een stabiele en veilige opvoedingsomgeving waarin alle gezinsleden kunnen profiteren van gezonde gezinsrelaties. In deze periode onderzoeken we met het gezin hoe de problemen samenhangen met de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan en het opvoedgedrag en geschiedenis van ouders. We leren ouders en kinderen om elkaar beter te begrijpen, anders met elkaar om te gaan en hoe je (samen) problemen op kunt lossen. Dat doen we vooral door te oefenen met nieuw gedrag en positieve ervaringen op te doen met elkaar als gezin (ervarend leren).

Samen werken aan verandering
De interventie gezinsverblijf is een traject voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar. Gedurende het traject verblijft het gezin maximaal 3 maanden op boerderij ‘t Karwei. De interventie is gericht op het doorbreken van niet helpende gezinspatronen. Door ervarend leren en het oefenen van nieuwe en versterken van bestaande gewoonten, wordt gewerkt aan verandering en naar verbetering. Hier worden bewezen methoden voor ingezet. Voorafgaand aan het traject worden haalbare doelen opgesteld. Aansluitend aan het verblijf zal er een ambulant traject plaatsvinden om al het geleerde tijdens het verblijf, thuis toe te passen.

Het algemene doel is om een gezonde en veilige gezinssituatie te realiseren, waardoor na het hele traject het gezin zonder hulpverlening verder kan.

Samen afstemmen of interventie Gezinsverblijf passend is
In een intakegesprek wordt samen met uw gezin onderzocht of de interventie Gezinsverblijf een passende behandeling is voor uw gezin.

Wolfert in Context