Jasminka Wolfert

Als het praten stopt, ligt de oplossing stil.

  

Jasminka Wolfert
Eigenaar/Coördinator  Ambulant – Verblijf
Contextueel therapeut en trainer Geweldloos Verzet

Als mens groeien we als we in een respect- en liefdevolle verbinding kunnen staan met anderen en met onszelf. Als we ons gezien, gerespecteerd, gewaardeerd en gesteund voelen door de mensen waarvan we houden, geeft ons dit geestelijke en emotionele (veer)kracht. Dit helpt ons ook om met tegenslagen in het leven om te gaan.

Om deze redenen is het mijn missie om een organisatie neer te zetten die erop gericht is om gezinsleden met elkaar te verbinden en tegelijk waar medewerkers zich prettig en veilig voelen en waar we als team altijd oog gehouden voor het welzijn van kinderen en hun ontwikkelmogelijkheden.

In mijn therapeutische begeleiding neem ik naast mijn werk- en opleidingservaringen ook mijn levenservaring mee en de ervaringen die ik zelf heb met een druk en jong gezin.

Van 2003 tot juni 2017 was ik werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ik volgde en volg meerdere opleidingen, cursussen en trainingen. In 2008 ben ik gestart met de opleiding tot Contextueel Therapeut. Na het behalen van het basisdiploma ben ik binnen de Raad voor de Kinderbescherming met deze theorie aan de slag gegaan. Ik heb ouderbijeenkomsten gedaan, waarin gescheiden ouders – wachtend op het raadsonderzoek – psycho-educatie kregen over loyaliteit en wat een (v)echtscheiding betekent voor kinderen. Dit alles om ouders te bewegen de eerste stap richting gezamenlijk ouderschap te zetten.

Wolfert in Context