Lisanne Huitema


Lisanne Huitema
Intensief Ambulant gezinsbehandelaar

The sky is the limit!

Mijn naam is Lisanne Huitema. Na het behalen van mijn diploma voor de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening heb ik een tijdje in de residentiële jeugdzorg gewerkt. Na het werken in de residentiële jeugdzorg, heb ik mijn werkveld verlegd naar de ‘achterkant’ van de zorg vanuit een leidinggevende functie.Na bijna 4 jaar aan de ‘achterkant’ te hebben gewerkt, begon ik de ‘voorkant’ (de cliënten) te missen. Hierbij had ik een specifieke interesse voor het werken met gezinnen en de contextuele benadering.De contextuele benadering gaat ervanuit dat vragen en problemen van een persoon nooit op zichzelf staan, maar altijd in zijn context moet worden gezien. De contextuele benadering gaat er vanuit dat wanneer mensen vastlopen, dit vaak een relationele oorzaak heeft in de voor hem of haar belangrijke relaties.

Deze combinatie van interesses heeft mij gebracht bij mijn huidige functie als Intensief Ambulant Gezinsbehandelaar bij Wolfert in Context.

Mijn naasten omschrijven mij vooral als zorgzaam, eerlijk en betrouwbaar. Ik ben positief ingesteld en ik geloof dat als je iets echt wilt, je het kunt bereiken. Ik hou van humor, structuur en duidelijkheid en dit neem ik ook mee in mijn werken. Ik vind het belangrijk dat anderen zich gezien en gehoord voelen; hier zet ik mij 100% voor in. Hierbij geldt voor mij: eerlijkheid duurt het langst. Eerlijkheid en transparantie is een voorwaarde voor vertrouwen en een goede werkrelatie.

Wolfert in Context