Marja Wolfert


Marja Wolfert
IAG Gezinsbehandelaar/pedagogisch medewerker

Ik ben Marja Wolfert en ik werk al geruime tijd in de ambulante hulpverlening als sociaal pedagogisch- en contextueel hulpverlener.
Ik werk vanuit een ‘no-nonsense’ houding en ik vind het belangrijk om iemand écht te zien en te horen en om daarna samen tot een plan te komen. Ik zie wat er nodig is en ik pak door.

“Mijn werkwijze kenmerkt zich door een praktische insteek, ik neem je bij de hand om tot vooruitgang te komen.’

Wolfert in Context