Professioneel netwerk

“Want samen sta je sterker”

Wolfert in Context maakt gebruik van een professioneel netwerk waarin samengewerkt wordt met onder andere:
• Huisartsen
• Vrijgevestigde zorgaanbieders zoals psychologenpraktijk ZuidWest in Bolsward
• William Schrikker Stichting
• Rouw onder je dak
• Connecting Hands
• Moeder en Kindhuis Kien te Leeuwarden
• De rechtbank
• Diverse gemeenten (gebiedsteams)
• Raad voor de Kinderbescherming
• Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
• VNN
• Jeugdhulp Friesland
• Carins
• Reik
• Scholen
• FACT- teams
• Collega therapeuten

Wolfert in Context maakt frequent gebruik van dit professionele netwerk voor intervisie, overleg en mogelijkheden tot door- of terugverwijzing en consultatie.

Wolfert in Context