Rinco de Vries


Rinco de Vries
Therapeutisch gezinswerker

Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met de contextuele benadering voelde het alsof er vele puzzelstukjes op hun plek vielen. Veel problematiek is lastig te duiden en er is maar zelden één oorzaak te benoemen. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om naar het geheel (de context) te kijken. In de context zit veel informatie over de problematiek, maar ook over niet-problematiek. Door ook te kijken naar wat er wel goed gaat, kunnen mensen hun eigen krachten leren herkennen. In moeilijke situaties is het vaak moeilijk om door te gaan, maar dat is wel de enige manier om uit de situatie te komen. Soms is daar hulp bij nodig, dat is niet erg. Mijn doel is om cliënten de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om verder te kunnen in hun tocht, ook al is dat soms even moeilijk.

If you’re going through hell, keep going  (Winston Churchill)

Wolfert in Context