Sjoerd van Kammen


Sjoerd van Kammen
Intensief ambulant gezinsbehandelaar

Ik ben erg geïnteresseerd in keuzes die mensen maken en wat er achter die keuzes zit. Alle ervaringen die we in ons leven opdoen beïnvloeden die keuzes, positief en negatief. Ik vind het boeiend om met mensen te kijken naar wat er zoal op hun pad is gekomen en wat voor patronen ze hebben ontwikkeld. Het verklaart hoe mensen met anderen en met situaties omgaan. Met kennis en inzichten over zichzelf kunnen mensen het heft (weer) in handen nemen en krachtig de toekomst in.

Investeren in een vertrouwensband met de ouders en kinderen is voor mij essentieel voor een fijne en constructieve samenwerking.
Gedurende mijn loopbaan heb ik veel ervaringen opgedaan in de jeugdhulpverlening, zowel in het groepswerk als ambulant. Ook heb ik ervaring met het geven van trainingen en deel mijn kennis graag

Bij Wolfert in Context staat het systemisch werken voorop, wat mij enorm aanspreekt, naast het enthousiasme van het hele team.

Wolfert in Context